Skip to main content

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering går ut på att optimera en webbplats för att driva mer och framför allt relevant trafik till din sida.

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering går ut på att optimera en webbplats för att driva mer och framför allt relevant trafik till din sida.

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering går ut på att optimera en webbplats för att driva mer och framför allt relevant trafik till din sida.

SEO

Vi erbjuder hjälp med hela processen från strategi och sökordsanalys till den tekniska implementationen. Vi hjälper er att nyttja de strategier och tekniker som gör att ni kan synas bättre i sökmotorerna (Google, Bing och Yahoo).

Grunden till sökmotoroptimering är en webbplats som är byggd på rätt sätt med rätt kod. Sökmotoroptimering syns till stor del inte på ytan, man måste dyka djupare. Webbplatsen måste vara tekniskt korrekt uppbyggd och med rätt CMS-verktyg. Texter ska vara relevanta och presenteras i rätt rubrikstorlek ( H1, H2 och H3). Länkar och knappar bör bestå av text, istället för bilder, med relevant länkbyggnad.

Sökordsoptimering
När grunden är stabilt lagd är det dags välja ut ett antal ord och fraser ur innehållet att fokusera på. De ska presenteras på baksidan av webbplatsen tex. på Fokuserat sökord, Metatitel, Metabeskrivning, images m.m. på ett för Google attraktivt sätt men också för människan/besökaren.

Efter lansering av webbplatsen påbörjas arbetet med att hålla den fortsatt levande och aktuell. Det är viktigt att innehållet uppdateras ofta. En inaktiv webbplats kan uppfattas av Google som inaktuell och avancerar inte i sökresultaten.

Beroende på önskemål och förväntningar planera vi tillsammans vägen för att närma sig och nå  det önskade målet. Vi analyserar, mäter, rapporterar och optimerar. Detta är ett pågående arbete som ger resultat över tid.

SEO därför att:

  • det är en av de marknadsföringsformer som ger högst ROI – Return on investment
  • ranka högre i sökmotorerna
  • rätt sökord och fraser når flera kunder inte bara besökare
  • nå prioriterade målgrupper som konverteras till kunder
  • Googles algoritmer ändras ständigt och det gäller att vara med på det senaste som gäller. Dina konkurrenter är det.
  • De flesta väljer att klicka på resultatet i den organiska träfflistan (SEO genererade) framför de betalda (PPC)

Varför WebMate?

Vi har ett stort nätverk med utgångspunkt i Bangkok med allt i från designers, utvecklare, illustratörer, copyrighters till fotografer och marknadsförare som vi kan ta in för de projekt där de specifikt behövs. Alla projekt är unika och därför behövs många olika kompetenser och ibland bara tillfälligt. Vi sätter ihop det rätta teamet för just ert projekt. Tack vare detta flexibla arbetssätt kan vi leverera produkter av hög kvalitet till fördelaktiga priser.

Våra hjärtan slår extra hårt för djuren som lever på gatorna i Thailand, därför stödjer vi Soi Dog Foundations fina arbete med de utsatta djuren, både hundar och katter.

Söker ni en digital samarbetspartner? Ring 060 – 741 2104 eller maila hello@webm8.se.